Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe – phúc an sinh

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là sản phẩm bảo hiểm ĐẦU TIÊN tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Tham gia bảo hiểm bệnh hiểm nghèo của PTI, khách hàng sẽ được cung cấp nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị và đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Là các công dân Việt Nam, người nước ngoài đang công tác, học tập tại Việt Nam có độ tuổi như sau:

  • Đối với cấp theo hợp đồng độ tuổi từ 16 tuổi đến 65 tuổi. Những người tham gia trên 60 tuổi sẽ chỉ được bảo hiểm tối đa đến 65 tuổi khi đã tham gia liên tục tại PTI từ năm 59 tuổi.

Phạm vi bảo hiểm

  • Bao gồm các rủi ro xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam:
  • Điều kiện bảo hiểm A: Bảo hiểm trường hợp tử vong do ốm đau, bệnh tật.
  • Điều kiện bảo hiểm B: Bảo hiểm trường hợp tử vong hoặc thương tật thân thể do tai nạn.
  • Điều kiện bảo hiểm C: Bảo hiểm trường hợp nằm viện, phẫu thuật do ốm đau, bệnh tật, thai sản.

Quyền lợi bảo hiểm

ĐK “A”

Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

ĐK “B”

1. Trường hợp NĐBH tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

2. Trường hợp NĐBH bị thương tật thân thể do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả như sau:

– Với số tiền bảo hiểm từ dưới 20 triệu đồng: Chi trả theo tỷ lệ thương tật trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

– Với số tiền bảo hiểm trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng: Thanh toán theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo chỉ định của bác sĩ và trợ cấp ngày nằm việnđiều trị nội trú 0.1% Số tiền bảo hiểm/ người/ ngày, tối đa 180 ngày/ năm.Tổng số tiền chi trả cho trường hợp này không vượt quá tỷ lệ thương tật trong Bảng tỷ lệ thương tật đính kèm quy tắc.

ĐK “C”

  • 1.Trường hợp NĐBH phải nằm viện: trả trợ cấp 0,3% Số tiền bảo hiểm/ngày, tối đa 60 ngày/năm.
  • 2.Trường hợp NĐBH phải phẫu thuật, PTI trả tỷ lệ phẫu thuật
  • 3.Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm
  • Trường hợp NĐBH tử vong thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả toàn bộ số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm, Phí bảo hiểm:

Số tiền bảo hiểm: Tối đa 20 triệu đồng cho các điều kiện A,C; tối đa 50 triệu đồng cho điều kiện B.