Bảo hiểm tài sản cháy nổ PTI

Bảo hiểm tài sản cháy nổ PTI

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt nhằm bảo vệ Tài sản là bất động sản (loại trừ đất) và động sản các loại của cá nhân, tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế, được khai báo cho mục đích bảo hiểm trong hợp đồng và/ hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm, bao gồm:

 •  Nhà cửa: Nhà cao tầng dùng làm văn phòng, trụ sở kinh doanh, để ở; nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, các cơ sở công nghiệp; trung tâm thương mại, dịch vụ và các loại nhà cửa hoặc kiến trúc khác
 •  Máy móc thiết bị và tài sản bên trong: Máy móc thiết bị gắn liền với bất động sản, máy móc thiết bị sản xuất, thiết bị văn phòng, tài sản các loại khác.
 • Hàng hóa các loại: bao gồm thành phẩm, bán thành phẩm, nguyên nhiên vật liệu tồn kho, sản phẩm dở dang.

Thời hạn bảo hiểm
Thông thường là 12 tháng, nhưng thời hạn này có thể ngắn hoặc dài hơn theo yêu cầu của Người được bảo hiểm

Bảo hiểm tài sản tự nguyện và bắt buộc PTI (Bưu điện)

Quyền lợi

PTI bồi thường cho những hư hại, tổn hại, hủy hoại của các tài sản được bảo hiểm tại địa điểm được bảo hiểm do các rủi ro được bảo hiểm gây ra
a. Rủi ro chính được bảo hiểm: Cháy (A)
b. Rủi ro đặc biệt:

 • Nổ (B)
 • Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng (C)
 • Gây rối, đình công, bế xưởng (D)
 • Thiệt hại do hành động ác ý (E)
 • Giông và bão (G)
 • Giông, bão, lụt (H)
 • Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước (I)
 • Đâm va do xe cộ hay súc vật (J)

Phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm được tính theo công thức sau: 

Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x tỷ lệ phí bảo hiểm

Trong đó:

Tỷ lệ phí bao hiểm được tính trên cơ sở các yếu tố sau:

 • Ngành nghề kinh doanh của khách hàng.
 • Loại tài  sản tham gia bảo hiểm và mục đích sử dụng, địa điểm được bảo hiểm
 • Mức độ đầu tư cơ sở vật chất: nhà xưởng, hệ thống PCCC, hệ thống năng lượng……
 • Các loại rủi ro khách hàng tham gia
 • Công tác đề phòng hạn chế tổn thất của người được bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm được xác định:

 • Số tiền bảo hiểm: Là giá trị khai báo tài sản của Người được bảo hiểm dựa trên giá trị thị trường hoặc giá trị thay thế tài sản đó.
 • Số tiền bảo hiểm của hàng hóa lưu kho: Là số tiền cố định – giá trị cao nhất hoặc giá trị bình quân của tài sản. Nếu hàng hóa có biến động lớn, Người được bảo hiểm phải khai báo giá trị hàng hóa hàng tháng/ quý và Người bảo hiểm sẽ điều chỉnh phí bảo hiểm vào cuối thời hạn bảo hiểm

Hồ sơ sơ yêu cầu bồi thường

 • Yêu cầu bồi thường của Người được bảo hiểm.
 • Giấy chứng nhận bảo hiểm/ Hợp đồng bảo hiểm
 • Giấy chứng nhận hoặc biên bản xác nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.
 • Biên bản giám định của Người bảo hiểm hoặc người được Người bảo hiểm uỷ quyền.
 • Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy hoặc chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại.

Quy trinh boi thuong bao hiem PTI

Quy trinh boi thuong bao hiem PTI