Thẻ: bảo hiểm cơ giới

Đề xuất tăng mức bồi thường bảo hiểm bắt buộc của xe cơ giới

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức đền bù của bảo hiểm xe cơ giới bắt buộc lên 150 triệu đồng một vụ về người. Nội dung này được đề cập trong dự thảo thông tư quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đang được Bộ…
Read more

Mức bồi thường bảo hiểm xe cơ giới trong năm 2019

Đối với xe cơ giới mọi người thường chỉ mua bảo hiểm khi nó là yêu cầu bắt buộc của cơ quan chức năng. Rất ít người suy nghĩ đến việc được bồi thường bảo hiểm khi có tai nạn. Tuy nhiên, khi Bộ Tài chính có nhiều thay đổi trong các quy định về…
Read more